letiim Sk Kullanlanlara Ekle Ana Sayfam Yap
     
   
Trke
English
 

Hakkmzda
 
  

P?R?RE?S DEN?ZC?L?K, Gemi ??letimi, Gemi Acenteli?i, Gemi Al?m-Sat?m ve Dan??manl?k alanlar?nda faaliyet gösteren Trabzon’da kurulu bir ?irkettir.

Ayr?ca ?irketimiz ISM&ISPS Kodu Yönetimi ile ilgili birçok firmaya dan??manl?k hizmeti vermektedir.

?irketimizin kurulu? amac?; Gemilerin uluslararas? standartlara uygun olarak i?letilmesi, gemi al?m sat?m alan?ndaki  tecrübesini mü?terileriyle payla?mak ve  mü?terilerine en kaliteli hizmeti vermektir.

 

Copyright 2008-2009, Piri Reis Denizcilik, Tasarm ve Programlama Akn anl